จีน – เซี่ยงไฮ 5วัน4คืน

เซี้ยงไฮ้

โปรเซี่ยงไฮ้ สุดคุ้ม อี้อู หังโจว เซี่ยงไฮ้

ช้อปปิ้ง ตลาดค้าส่งอี้อู ความยิ่งใหญ่ของตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ชม เหิงเตี้ยนสตูดิโอ Hollywood of China เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
ชม พระราชวังจาลองของกษัตริย์จิ๋นซี ที่ยิ่งใหญ่
ร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทาด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้
ชม หาดไว่ทัน ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้าหวงผู่
ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100 Shanghai World Financial Center เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน
ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง
ชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ
ช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า และ ถนนนานกิง
ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่ได้สมญานามว่าไข่มุกแห่งเมืองหางโจว
หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร เป็นแหล่งกาเนิดชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ
ชิมอาหารพื้นเมืองอันขึ้นชื่อ เสี่ยวหลงเปา หมูตงพอ ไก่ขอทาน อาหารกวางตุ้ง