กัมพูชา – นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน2คืน

กัมพูชาเที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 วัน 2 คืน

  1. ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  2. ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
  3. ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
  4. ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
  5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
  6. นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
  7. อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
  8. แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+นํ้าดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)