XW01 agent natt

เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า

ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้

XJ48

เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

EASY SPRING IN TAIWAN 1040px

เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

  • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู วัดเหวินหวู่
  • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
  • อุทยานเย่หลิ่วจุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
  • Free Wi-Fi on Bus

GTHKGEK01 (1)

ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

1. ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่

2. พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)

3. มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!!

4. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์

5. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น

6. เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ 7. พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง

XJ47

ชมดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ สวนสวยใจกลางกรุงโตเกียว

สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

Tour Turkey

GOT ADAQR001

• นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire)
• เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
• ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus)
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
• นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย(Antalya)
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ