โรงแรม : Hotel

Centara Duang Tawan Hotel

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน

Centara Duang Tawan Hotel

 

Imm Thapae Hotel, Chiang Mai

โรงแรมอิมม์ ท่าแพ เชียงใหม่

Imm Thapae Hotel, Chiang Mai


Imperial Ma Ping Hotel

โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง

Imperial Mae Ping Hotel


Shangrila Hotel Chiang Mai

โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

Shangri La Hotel Chiang Mai


Le Meridien Chiang Mai

โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Le Meridien Chiang Mai


Dusit D2 Chiangmai

โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

 Dusit D2 Chiang Mai


Comments are closed