รางวัลแห่งเกียรติยศ


image33685

รางวัล ธุรกิจการท่องเที่ยวดีเด่น ระดับมาตรฐาน 5 ดาว ปี 2009-2011 จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

image33741               image33702

คุณรังษี เรือนศร รับรางวัล กินรี มัคคุเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2551 และปี 2553 จาก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Comments are closed