กิจกรรมของบริษัท


image33796

 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ คณะพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาเจรจาธุรกิจ และร่วมงาน

ฉลองครบรอบ 500 ปี เมืองตองอู ประเทศพม่า

 
image33798

ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้อำนวยการการท่องเที่ยว

สำนักงานจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เจรจาธุรกิจและจัดนิทรรศการ

การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า


image33760

นักศึกษาปริญญาโท การจัดการและบริหารการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม

และคณะผู้บริการสายการบินไทย เดินทางศึกษางาน สนามบินอินชอน

ประเทศเกาหลีใต้


image33835

คณะนักศึกษา คณะวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางทัศนศึกษา

เขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง-มาเก๊า ประเทศจีน


image33832

คณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสินค้าส่งออก เดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี


image33839

คณะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางทัศนศึกษาสำรวจเส้นทาง

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดน่าน และ จังหวัดแพร่


image33841

งานเปิดตัว และ แถลงข่าว เส้นทางบิน เชียงใหม่-ย่างกุ้ง ประเทศพม่า สายการบินแอร์บากัน

ที่โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่


0001

นำคณะตัวแทนภาครัฐ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Jata Travel Showcase 2013 ภายใต้โครงการ

พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ประจำปี 2556 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว

ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2556


0002

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภายในประเทศ จังหวัดกระบี่ และ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี

ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด สู่ระดับสากล วันที่ 25-29 เมษายน 2557


0003

หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการตัวแทน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาล

และจับคู่ธุรกิจ ระดับนานาชาติภายใต้โครงการส่งเสริมมาตรฐานและการตลาดสินค้าฮาลาลสู่สากล

ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 8-12 เมษายน 2557


0004

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการตัวแทน 8 จังหวัดภาคเหนือในเขตพิงคนคร เข้าร่วมกิจกรรม

การจับคู่เจรจาธุรกิจ Trade Mission สำนักพัฒนาพิงนครเปิดประตูสู่เมียนม่า วันที่ 1-3 มิถุนายน 2559


Comments are closed